Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 16
Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.12.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2003 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 16/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 23.1.2003.

Svým usnesením č. 50, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.