Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 158
(37 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsaná dne 23. července 2003 v Bruselu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.8.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 432.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.9.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 158/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 5.11.2003.

Svým usnesením č. 225, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 13.11.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Evropská společenstvíochrana trhuprůmyslová politika EUprůmyslový výrobeksladění noremČeská republika