Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 157
(124 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 318
Novela z. související se spotřebními daněmi - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 318/0 dne 2. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 468).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 7. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 318/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 318/2, který byl rozeslán 23. 7. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 7. 2003 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 81, usnesení č. 637).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.8.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.9.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.8.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2003 usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 206, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 12.9.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 354/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 9. 2003 poslancům jako tisk 318/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 9. 2003 poslancům jako tisk 318/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 67, usnesení č. 654).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 10. 2003.

Témata EUROVOC: chemický alkoholdaň ze spotřebydaňová úmluvadvojí zdaněníharmonizace danímezinárodní daňové právominerální olejoznačení výrobkupivotabákvíno