Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 154
(54 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, sjednaného v Madridu dne 4. října 1991
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.8.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 381.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.8.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Jaroslav Mitlener, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 12.11.2003.

Svým usnesením č. 246, v hlasování č. 81 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 13.11.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Antarktidaochrana životního prostředípřírodní zdrojevědecká spolupráce