Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 153
(737 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Aleš Pejchal)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.8.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.10.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.8.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2003 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 153/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.