Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 152
(118 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Roční finanční dohoda pro rok 2003 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 22. července 2003
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.8.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 423.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.8.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ivan Adamec, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2003 usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 152/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 5.11.2003.

Svým usnesením č. 224, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 13.11.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Evropská komisefinanční dohodafinanční pomocpředvstupní pomocČeská republika