Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 151
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 338.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Prof.PhDr. Josef Jařab, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 151/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 7.8.2003.

Svým usnesením č. 189, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: BulharskoEstonskoLitvaLotyšskoNATORumunskoSlovenskoSlovinskopřistoupení k dohodě