Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 150
návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 145.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Horák, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 150/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 10.9.2003.

Svým usnesením č. 203, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: denuklearizacejaderný pokusnešíření jaderných zbraníodzbrojeníomezení zbrojeníČeská republika