Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 148
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 198.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 6.8.2003 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 218, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: evropská sociální chartanevládní organizaceodvoláníprávní zájemsociální právaČeská republika