Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 147
Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 177.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Fencl, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2003 usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 147/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 10.9.2003.

Svým usnesením č. 199, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: brambormezinárodní organizaceprávní subjektivitaČeská republika