Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 145
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 2. dubna 2002 v Managui

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 175.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2003 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 145/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 207, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Nikaraguaochrana investicpodpora investicČeská republika