Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 143
návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 147.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro evropskou integraci, jehož zpravodajem je sen. Ing. Helena Rögnerová, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2003 usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 143/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 210, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská dohoda o přidruženíEvropská unieEvropské společenství uhlí a ocelihutnický výrobekocelvýjimka z dohody (EU)Česká republika