Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 142
Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003

Navrhovatelem je ministr obrany Miroslav Kostelka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 405.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Jiří Liška, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2003 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 142/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 213, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: NATOmezinárodní bezpečnostpozemní vojskavojenská spoluprácevojenské letectvovojenský letounvojska v zahraničíČeská republika