Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 141
(752 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Dagmar Lastovecká)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.7.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 141/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 6.8.2003.

Svým usnesením č. 176, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.