Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 140
návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a inovacím (2002-2006) a Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a výcvikové činnosti také přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (2002-2006), které bylo za českou stranu podepsáno v Praze dne 10. prosince 2002

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 233.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Daniel Kroupa, který přijal k tomuto tisku dne 5.8.2003 usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 140/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 204, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: CERNEvropské společenství pro atomovou energiiakční programenergetický výzkumprogram EUpřistoupení k dohoděvýzkumná politika EUvýzkumný programČeská republika