Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 139
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 186.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zieleniec, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 139/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 10.9.2003.

Svým usnesením č. 202, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: Evropská uniemezinárodní ? vnitrostátní právovnější vztahy Evropské unieČeská republika