Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 138
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.7.2003.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 163.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který přijal k tomuto tisku dne 3.9.2003 usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 138/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 11.9.2003.

Svým usnesením č. 212, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Slovenskocelní dohodacelní spoluprácecelní uniepřistoupení k Evropské uniivypovědění smlouvyČeská republika