Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 137
(85 kB)
Návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 262
V. n. z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trest. řízení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 20. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 393).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 7. 2003 na 18. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 375, usnesení č. 609).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 137/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 7.8.2003.

Svým usnesením č. 194, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Témata EUROVOC: propadnutí věcítrestní řízenívýkon rozhodnutízabavení věci