Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 135
(720 kB)
Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Stanisav Gross.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 256
V. n. z. o služ. poměru přísluš. bezpečnostních sborů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 20. 3. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 405).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24., 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/3, který byl rozeslán 30. 6. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 581).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.8.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.9.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Kroupa, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 67.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Kroupa, který přijal k tomuto tisku dne 6.8.2003 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 135/1.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Kroupa, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2003 usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 135/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 10.9.2003.

Svým usnesením č. 197, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 10.9.2003.

Svým usnesením č. 198, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 11.9.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 361/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 9. 2003 poslancům jako tisk 256/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 9. 2003 poslancům jako tisk 256/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 645).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Témata EUROVOC: celníkpoliciepracovní právotajná službavězeňský personál