Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 134
(168 kB)
Návrh zákona o Antarktidě a změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 195
Vládní návrh zákona o Antarktidě

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Jaroslav Mitlener, který přijal k tomuto tisku dne 23.7.2003 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 134/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 6.8.2003.

Svým usnesením č. 179, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2003.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Témata EUROVOC: Antarktidanerostné zdrojeochrana životního prostředí