Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 133
(394 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Marie Součková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 215
Vládní návrh zákona ochrana veřejného zdraví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 10. 2. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 2. 2003 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: MUDr. Miroslav Ouzký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 380).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 215/3, který byl rozeslán 4. 7. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 390, usnesení č. 610).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Vavroušek, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 133/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 7.8.2003.

Svým usnesením č. 188, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Témata EUROVOC: epidemiologieparlamentní kontrolapitná vodapodnikové vedenípracovní lékařstvívedení společnostiveřejná hygienazdravotnická legislativazdravotní politikazdraví veřejnosti