Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 131
(31 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zdeněk Koudelka.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 20. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 3. 2003 jako tisk 234/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 234
N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 234/0 dne 25. 2. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0234.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Marie Rusová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 386).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 234/3, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 584).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ladislav Macák, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 131/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 7.8.2003.

Svým usnesením č. 185, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.8.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 234/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 234/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 643).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Témata EUROVOC: soudní spolupráce EU v trestních věcechsoudní řízenívýkon rozhodnutí