Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 130
(188 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 236
V. n. z. o šlechtění, plemenitbě a eviden. hosp. zvířat - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 236/0 dne 3. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 3. 2003 (usnesení č. 101). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Brynychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 387).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 236/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 236/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 236/3, který byl rozeslán 26. 6. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 275, usnesení č. 583).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Fencl, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 130/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Fencl, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 130/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 7.8.2003.

Svým usnesením č. 186, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Témata EUROVOC: hospodářské zvířeskotšlechtění zvířat