Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 126
(28 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Michal Kraus.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2003 jako tisk 153/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 153
Návrh energetického zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 153/0 dne 13. 12. 2002. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0153P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2003 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 272).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 153/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 153/3, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 176, usnesení č. 578).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Alexandr Novák, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 126/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 6.8.2003.

Svým usnesením č. 181, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Témata EUROVOC: Rakouskodálniceelektrárenský průmyslenergetická politikaenergetické právoodvětví energetikypodpora podnikáníregulace trhu