Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 125
(21 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Říman.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2002 jako tisk 109/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 109
Návrh novely zákona o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 8. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0109P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 12. 2002 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 258).

  Projednávání pokračovalo 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 258).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 109/4, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 172, usnesení č. 577).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 125/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 6.8.2003.

Svým usnesením č. 178, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 7.8.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 358/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 109/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 109/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 12, usnesení č. 640).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Témata EUROVOC: dálnicekoncesionářpozemní dopravasoukromý sektorstavebnictví