Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 124
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Alena Páralová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2002 jako tisk 92/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 92
Návrh zákona o sociální potřebnosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 92/0 dne 18. 10. 2002. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0092.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Jarmila Boháčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 377).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 92/3, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 576).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 124/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 7.8.2003.

Svým usnesením č. 184, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Témata EUROVOC: dietní výrobeksociální dávkysociální příspěveksociální zabezpečenízdravotně postižený člověkzvláštní dávky