Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 123
(841 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Klára Veselá-Samková)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.7.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.9.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Václava Domšová, který přijal k tomuto tisku dne 30.7.2003 usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 123/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.