Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 121
(769 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Václav Pavlíček)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.6.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 9.7.2003 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 121/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.