Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 119
(727 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Vladimír Balaš)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.8.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.6.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 9.7.2003 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 119/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi.

Senát nepřijal k tisku usnesení.