Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 113
(80 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ladislav Skopal.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2003. Vláda zaslala stanovisko 7. 2. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 2. 2003 jako tisk 171/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 171
Nov. z. o převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 10. 1. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0171P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25., 26. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 276).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 171/4, který byl rozeslán 14. 5. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 262, usnesení č. 505).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 113/5.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 18.6.2003 usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 113/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 113/4.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 150, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 150, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 6. 2003 poslancům jako tisk 171/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 6. 2003 poslancům jako tisk 171/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 7, usnesení č. 621).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2003.

Témata EUROVOC: daň z převodu vlastnictvíprivatizacepředkupní právopřevod vlastnictvízemědělská nemovitost