Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 112
(31 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Marie Součková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 165
Vládní návrh zákona o návykových látkách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 6. 1. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2003 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 269).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 165/2, který byl rozeslán 14. 5. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 157, usnesení č. 476).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Karel Barták, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2003 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 112/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 155, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Témata EUROVOC: drogová závislostfarmaceutická legislativafarmaceutický výrobekkontrola léčivomamná látkapsychotropní látkapřibližování legislativy