Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 111
(582 kB)
Návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jaroslav Palas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 130
Vl. n. zák. o oběhu osiva a sadby - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 130/0 dne 15. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Petr Zgarba a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 189).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 130/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 130/2, který byl rozeslán 14. 5. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 230, usnesení č. 504).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který nepřijal k tomuto tisku dne 11.6.2003 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 111/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 25.6.2003.

Svým usnesením č. 147, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Témata EUROVOC: ochrana rostlinosivoparlamentní procesparlamentní výborprůmyslové plodinyrozmnožování rostlinsadbazemědělská politikašlechtění rostlin