Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 110
(146 kB)
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 120
V. n. z. o výkonu povolání autorizovaných architektů - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 18.6.2003 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 110/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 158, v hlasování č. 80 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2003.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Témata EUROVOC: architekturafyzická osobainženýrobor podnikáníodborná kvalifikacestavebnictvítechnická profesevolný pohyb osobvýstavba městživnost