Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 11
Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexico City dne 4. dubna 2002

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.12.2002.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 26.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.2.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.12.2002.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Emil Škrabiš, který přijal k tomuto tisku dne 18.12.2002 usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 19.12.2002.

Svým usnesením č. 29, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Dopisem ze dne 19.12.2003 seznámil předseda Senátu prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády s rozhodnutím Senátu - dává souhlas k ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Témata EUROVOC: Mexikodaňová úmluvaČeská republika