Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 107
(46 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 213
Vl. návrh zákona o telekomunikacích, o poštovních službách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 213/0 dne 6. 2. 2003.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 294).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 213/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 213/2, který byl rozeslán 23. 5. 2003.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 395, usnesení č. 518).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 18.6.2003 usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 107/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 26.6.2003.

Svým usnesením č. 154, v hlasování č. 74 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 225/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Témata EUROVOC: konkurenceschopnostobchodní licencepoštovní službaspojetelefontelekomunikacetelekomunikační průmysl