Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 106
(408 kB)
Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 211
Vládní návrh zákona o chemických látkách - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 25.5.2003 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 106/2.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 18.6.2003 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 106/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 16.7.2003.

Svým usnesením č. 171, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.7.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 356/2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 7. 2003 poslancům jako tisk 211/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 7. 2003 poslancům jako tisk 211/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 16, usnesení č. 642).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Témata EUROVOC: chemický průmyslchemický výrobeknebezpečná látkaochrana životního prostředízdravotní riziko