Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 105
(243 kB)
Návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 210
Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Beneš a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 280).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 210/1 (pozměňovací návrhy).
  • Petiční výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 30. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 210/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 210/3, který byl rozeslán 16. 5. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 207, usnesení č. 493).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.6.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.6.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 12.6.2003 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 25.6.2003.

Svým usnesením č. 145, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 27.6.2003 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Témata EUROVOC: dekretmladý člověksoud pro mladistvétrestní odpovědnostusnesení parlamentuzločinnost mládeže