Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 102
(916 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Aleš Pejchal, JUDr. Pavel Rychetský)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.5.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ladislav Macák, který přijal k tomuto tisku dne 18.6.2003 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 102/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 16.7.2003.

Svým usnesením č. 168, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 16.7.2003.

Svým usnesením č. 170, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.