Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 100
(739 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Pavel Holländer)

Navrhovatelem je prezident republiky Václav Klaus.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.5.2003.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.7.2003.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.5.2003.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 18.6.2003 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 100/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 16.7.2003.

Svým usnesením č. 169, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.