Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 1
Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden ? červen 2002

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.12.2002.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 149.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.12.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 18.12.2002 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 1/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 16.1.2003.

Svým usnesením č. 43, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: Bosna a HercegovinaKosovoMakedonieNATORepublika Srbskobydleníbytové právonadnárodní ozbrojené sílyosídlenípronájem nemovitostirozpočet na obranuvojenská spoluprácevojska v zahraničízápadní Balkán