Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 371
Informace vlády České republiky o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna do 30. června 2002

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.11.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 13.11.2002 usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 371/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 14.11.2002.

Svým usnesením č. 479, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.