Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 351
Informace vlády o přistání a přeletu letadel ozbrojených sil Egyptské arabské republiky přes území České republiky

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.9.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2002 usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 351/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 19.9.2002.

Svým usnesením č. 467, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.