Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 350
Informace vlády ČR o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky v souvislosti s účastí na záchranných pracích

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.8.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2002 usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 350/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 19.9.2002.

Svým usnesením č. 467, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.