Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 345
Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2002 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 345/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 19.9.2002.

Svým usnesením č. 465, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.