Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 344
(111 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.7.2002.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.9.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2002 usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 344/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 17.9.2002 usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 344/8.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 19.9.2002.

Svým usnesením č. 462, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 9. 2002. Vláda zaslala stanovisko 25. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 9. 2002 jako tisk 50/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 50
Senátní návrh úst. z. o referendu o přist. ČR k EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 25. 9. 2002. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0050P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 76).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 7 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 50/5, který byl rozeslán 16. 10. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 139).

Navazující senátní tisk č. 365.

Témata EUROVOC: přistoupení k Evropské uniireferendumsmlouva o přistoupení k Evropským společenstvímčlenství v Evropské unii