Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 339
Informace vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států NATO a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna 2002 do 31. března 2002

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 31.5.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2002 usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 339/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.7.2002.

Svým usnesením č. 441, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.