Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 338
Informace vlády o přistání letadla a pobytu ozbrojených sil Státu Egypt na území České republiky

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.6.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2002 usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 338/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.7.2002.

Svým usnesením č. 442, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.