Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 337
(77 kB)
Návrh senátního návrhu senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátor Edvard Outrata, senátor Ladislav Svoboda, senátor Josef Jařab, senátor Jaroslav Doubrava, senátorka Jaroslava Moserová, senátorka Alena Palečková.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.5.2002.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.9.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2002 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 10.4.2003 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 19.9.2002.

Svým usnesením č. 464, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 99 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 99 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Navazující senátní tisk č. 256.