Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 337
(77 kB)
Návrh senátního návrhu senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátor Edvard Outrata, senátor Ladislav Svoboda, senátor Josef Jařab, senátor Jaroslav Doubrava, senátorka Jaroslava Moserová, senátorka Alena Palečková.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.5.2002.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.9.2002.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 4.9.2002 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 10.4.2003 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 19.9.2002.

Svým usnesením č. 464, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 99 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 17.4.2003.

Svým usnesením č. 112, v hlasování č. 99 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 5. 2003 jako tisk 298/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 298
Novela z.- trestní zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 23. 4. 2003. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0298.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 5. 2003 (usnesení č. 143). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 540).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 298/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 22. 10. 2003 na 22. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 77, usnesení č. 683).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 298/5, který byl rozeslán 5. 12. 2003 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 717, usnesení č. 804).

Navazující senátní tisk č. 256.