Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 288
(192 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Michaela Žantovského a dalších senátorů, kterým se mění a doplňuje zákon č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Michael Žantovský, senátor Jan Ruml, senátor Jan Hadrava, senátorka Jaroslava Moserová, senátor Petr Fejfar, senátor Edvard Outrata, senátorka Jitka Seitlová, senátor Václav Jehlička, senátorka Soňa Paukrtová, senátor Daniel Kroupa, senátor František Kroupa, senátor Josef Jařab.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 9/0 - Návrh novely zák. o svobodném přístupu k informacím

zatím není databáze PS

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.4.2002.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.6.2002.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 18.6.2002 usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 288/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 288/4.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 3.7.2002.

Svým usnesením č. 440, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: ochrana údajůosobní údajeprávo na informaceuživatel informacízpřístupňování informací