Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 287
(361 kB)
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období červenec až prosinec 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky za uvedené období
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.4.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2002 usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 287/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 24.5.2002.

Svým usnesením č. 389, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.